Davidsster

Synagoge Emmen - Stichting Sjemmesj

sierlijntje Welkom Eerstvolgende Activiteit Activiteitenprogramma Synagoge Emmen Slachtoffers Holocaust Stichting Sjemmesj Contact Joodse Feestdagen Alefbet Activiteitenarchief Stolpersteine ANBI Links
ANBI status: Stichting Emmer Sjoel SjEmSj (Sjemmesj)

Stichting Emmer Sjoel SjEmSj (Sjemmesj) is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) op het gebied van cultuur. Giften aan een maatschappelijke instelling of een goed doel kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Volgens de Belastingdienst maakt nog niet iedereen gebruik van dit recht. Eén van de voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) moet zijn. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de Belastingdienst.

Werkzaamheden van de instelling
De voormalige synagoge in Emmen is eigendom van, en wordt onderhouden door, de Gemeente Emmen. Het is de enige authentieke orthodoxe synagoge in Drenthe. Het adres van de synagoge is: Julianastraat 27, 7811 JT  Emmen.

De Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj is opgericht om de fraai gerestaureerde synagoge meer leven in te blazen. Met onze activiteiten willen wij ook blijvend aandacht vragen voor de Holocaust, met name wat die voor de Joodse inwoners van Emmen en omgeving heeft betekend. Ook geven we informatie over het Joodse cultuur, gebruiken en geloof. Om dit doel te bereiken worden rondleidingen gegeven en lezingen gehouden over de Joodse cultuur en godsdienst. Ook worden er activiteiten zoals concerten en toneelspel georganiseerd. Het gebouw leent zich hiervoor bijzonder goed.

De naam Sjemmesj staat voor Stichting Emmer Sjoel. De overeenkomende Hebreeuwse lettertekens zijn sien (ש), mem (מ) en de sjien (ש) (de sien en de sjien worden identiek geschreven). Hebreeuwse lettertekens staan niet alleen voor een klank, maar ook voor een getal. De sien/sjien voor 300 en de mem voor 40. Dus de som van de letters שמש is 640. Optellen van de afzonderlijke cijfers levert 10 en vervolgens 1. Het cijfer 1 staat in de Joodse traditie voor de Almachtige.

Activiteitenprogramma
Voor het activiteitenprogramma klikt u links hiernaast op "Activiteitenprogramma" (3e knop van boven)

Stichting Emmer Sjoel SjEmSj (Sjemmesj)
Het bezoekadres van de voormalige Synagoge Emmen is Julianastraat 27, 7811 JT  Emmen.
Het postadres voor de stichting is Borgerbrink 28,7812 ND  Emmen.
KvK nummer: 01173297
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RISN/Fiscaal nummer): 821895977
Rekening nummer: NL 62 RABO 0113 0931 79

De samenstelling van het (onbezoldigde) bestuur is als volgt:
Dorothé Pietersma (voorzitter);
Douwe Douwstra (secretaris);
Henk Buitelaar (penningmeester);
Margot Maynard (lid);
Henk Mulder (lid);
Sharon Mulder (lid).

De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Vermogen en beheer
Stichting Emmer SJoel SjEmSj heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting bestaat uit subsidies, donaties, schenkingen en opbrengsten voor het geven van rondleidingen in de Synagoge Emmen en door de stichting georganiseerde activiteiten.
Alle inkomsten worden gebruikt ter ondersteuning van het doel van de organisatie. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden, anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten op declaratiebasis. Er wordt geen geld uitgegeven aan fondsenwerving. De beheerskosten bestaan uit de kosten voor de bank, website en dergelijke. De kosten voor het gebruik van het pand (inclusief utiliteitskosten) komen ten laste van de eigenaar (Gemeente Emmen).

Financiële situatie

Toelichting:
In 2017 is € 964 aan giften en donaties ontvangen. Waarvoor hartelijk dank! Zonder uw hulp is het niet mogelijk de activiteiten uit te blijven voeren zoals we dat elk jaar doen.
Een groot succes was de clubkascampagne van de Rabobank. Hiermee is € 441,- ontvangen welke de stichting in 2018 gaat besteden aan een schoolproject voor kinderen. De post is op de balans terug te vinden.
In 2017 zijn de Stolpersteine niet gereinigd. Voor 2018 staat het schoonmaken weer op het programma. De bestuurs- en overige kosten zijn € 05,-. Dit is inclusief de aanschaf van boeken รก € 200,-. De boeken worden verkocht bij evenementen.