Davidsster

Synagoge Emmen - Stichting Sjemmesj

sierlijntje Welkom Eerstvolgende Activiteit Activiteitenprogramma Synagoge Emmen Slachtoffers Holocaust Stichting Sjemmesj Contact Joodse Feestdagen Alefbet Activiteitenarchief Stolpersteine ANBI Links
Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj

Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj is opgericht op 22‑01‑2010 met het doel de voormalige synagoge weer te integreren in het culturele leven van Emmen en omstreken. Sjemmesj staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 01173297.

De naam Sjemmesj staat voor Stichting Emmer Sjoel. De overeenkomende Hebreeuwse lettertekens zijn sien (ש), mem (מ) en de sjien (ש) (de sien en de sjien worden identiek geschreven). Hebreeuwse lettertekens staan niet alleen voor een klank, maar ook voor een getal. De sien/sjien voor 300 en de mem voor 40. Dus de som van de letters שמש is 640. Optellen van de afzonderlijke cijfers levert 10 en vervolgens 1. Het cijfer 1 staat in de Joodse traditie voor de Almachtige.

De samenstelling van het (onbezoldigde) bestuur is als volgt:
Dorothé Pietersma (voorzitter);
Douwe Douwstra (secretaris);
Henk Buitelaar (penningmeester);
Margot Maynard (lid);
Henk Mulder (lid);
Sharon Mulder (lid).
Telefoonnummers en e-mailadressen vind u op de de pagina Contact.